Standardi

Vpliv pelet na okolje in podnebje- standardi

CO2 nevtralno ogrevanje na peletec

Izgorevanje biomase velja za CO2 nevtralno, ker rastlina med svojo rastjo prečisti – absorbira vsaj toliko CO2-ja, kot ga izloča pri gorenju. Peleti tako preprečujejo učinek toplotne grede – pregrevanje svetovnega podnebja in so dragocen prispevek k varovanju okolja. To ni mogoče reči za kurilno olje in zemeljski plin. Na primer, 1 liter kurilnega olja vsebuje približno 2,9 kg podnebju škodljivih emisij CO2. Letna okoljska škoda, ki je posledica proizvodnje, zlasti v zvezi s prevozom nafte je ogromna. Seveda pa morajo biti peleti dobre kvalitete (brez lubja in s čim manj drevesne smole), da lahko dosegajo pričakovane standarde in zdravju neškodljivo izgorevanje.

1) Osnovni – prvi in najbolj ohlapen standard:

DIN 51731 – Peleti po standardu DIN 51731

DIN 51731 je osnovni standard in omogoča proizvajalcem pelet veliko maneverskega prostora. Proizvajalec lahko navede le nekaj osnovnih podatkov, v pelete pa melje marsikatero neprimerno zmes (lepila, barvila, PVC, ipd.) Proizvajalec sam pripravi pelete za pridobitev certifikata. Dogaja se, da se za certificiranje pripravijo najboljši peleti (karakteristike so dobre), nato pa se proizvaja slabša kvaliteta, kot so navedbe na vrečah. Certifikati pa so stari (tudi po več let) in nerealni. Pomanjkljivost tega standarda je zunanja nepristranska kontrola kvalitete.

2) Drugi EU standard se združi s Švicarskim in zahteve za proizvajalce se povečajo:

SN 166000 – Peleti po SN 166.000 standardu

V Švici se za pelete uporablja standard SN 166.000. V okviru bilateralnega sporazuma z EU, je novi evropski standard vključil tudi zahteve Švicarskega standarda. Še naprej pa se uporabljajo obstoječi nacionalni standardi, ki so enaki prejšnjemu, DIN 51731.

3) Tretji standard pripomore k boljši kakovosti:

 ÖNORM M7135 – Pelete po ÖNORM M7135

Ta certifikat od proizvajalcev zahteva, da v lesnih peletih ni okolju in zdravju škodljivih primesi, ki bi se pri izgorevanju sproščale v okolje. Standard zahteva, da se navedejo vse zahteve in se opravijo preizkusi pelet po ÖNORM M 7135. Standard narekuje, kakšen odstotek tujih snovi ali veznih pripomočkov lahko vsebujejo peleti. Standard dosegajo samo proizvajalci, ki se držijo teh določb oz. jih lahko zagotavljajo.

4) DIN standard

DINplus  –   Peleti po DINplus standardu

DIN je nemški inštitut za standardizacijo, ki ima zaradi svoje neodvisnosti, nepristranskosti, usposobljenost in dolgoletnih izkušenj, velik ugled doma in v tujini. Standardi so nepogrešljiv del varnostne tehnologije, zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov. Standard je  makroekonomskega pomena in je osnova za prosti pretok blaga.

5) ENplus certifikat je kompleksnejši. Ne določa le kvalitete pelet, temveč tudi celotno dobavno verigo in tako izboljšuje preglednost.

ENplus – Peleti po ENplus standardu

“ENplus”, ki od leta 2010 velja v evropskem standardu EN 14961-2.presega standard zgolj izdelka in vključuje celotno dobavno verigo v sistemu certificiranja. Za certifikacijo in podeljevanje skrbi DEPV (Nemško združenje za energetski les in pelete), in DEPI (nemški inštitut energetski les in pelete). Standard povezuje razkorak med proizvodnjo, trgovcem  in dostavo do končnega kupca v nov enotni  ENplus certificiran sistem.

6) Trenutno zadnji standard enak ENplusu.

EN 14961-2

Trenutno je standard enak ENplusu, pripravlja pa se dopolnilo EN 14961-3. Za večjo transparentnost blaga- pelet.